SEAMASTER HEAT RESISTANT DF BLACK – DÒNG SẢN PHẨM CHỊU NHIỆT

SƠN SEAMASTER HEAT RESISTANT DF BLACK – DÒNG SẢN PHẨM CHỊU NHIỆT là loại sơn chất lượng đặc biệt, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 2200oC có màu đen mờ.