SƠN PHẢN QUANG SEAMASTER

Sơn phản quang Seamaster (6250-5555) là loại sơn phủ chứa các hạt phản quang trong suốt được sơn lên trên bề mặt lớp sơn lót phản quang (6250P) giúp cho người điểu khiển phương tiện giao thông nhận biết được các tín hiệu giao thông trong đêm tối.