Sơn Epoxy Seamaster 9300

Sơn Seamaster Epoxy 9300 là loại sơn cao cấp hai thành phần, có chứa các hạt nhựa epoxy.  Sơn mang lại hiệu qủa sử dụng rất cao cho các bề mặt thép, kim loại & bêtông.