SIKA LATEX-PHỤ GIA CHỐNG THẤM

Sika Latex là loaij nhũ tương Styrene Butadient cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm cho các khu vực thường xuyên chịu ẩm ướt như: Sàn mái, sàn nhà, khu vực WC, hồ bơi….