GIẤY NHÁM TỜ

Chuyên giấy nhám tờ dùng trong sơn sửa.

Danh mục: