BestSeal EP760

Vữa tự san phẳng gốc Xi măng – Epoxy ba thành phần

ỨNG DỤNG

  • Lớp ngăn ẩm tạm thời cho bề mặt nền bê tông trong các ứng dụng phủ epoxy bề mặt (độ dày tối thiểu: 2 mm).
  • Tái tạo độ phẳng hoặc dặm vá bề mặt hư hỏng của bê tông nền, sàn…
  • Ứng dụng cho tất cả các bề mặt nền sàn có nguồn gốc kết dính là xi măng chưa đủ thời gian bảo dưỡng…