BestSeal EP712

Hợp chất chống thấm, gốc Epoxy, hai thành phần

ỨNG DỤNG

  • Dùng để chống thấm cho các hạng mục như:
    • Tường, đáy tầng hầm, hố móng cầu thang máy, đường hầm, mặt cầu…
    • Tường, đáy hồ bơi, bễ chứa nước, đường ống cấp nước…
    • Các kết cấu khác không tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại