BestSeal CE201

Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng

ỨNG DỤNG

  • Chặn nước àp lực tại các lỗ rò rỉ trên thành bể chứa nước .
  • Chặn nước áp lực bị rò rỉ giữa các các vách đá, hay khe giữa bê tông và thép.
  • Sử dụng tại các khe của đường xe điện ngầm, cống, đường hầm, đập nước….