BestSeal AC402

Hợp chất chống thấm, trám bít, gốc polymer-silicate, hai thành phần

ỨNG DỤNG

Dùng chống thấm, trám bít vết nứt, dặm vá… các bề mặt tường bao che, sê-nô, sân thượng, sàn toa-let, hồ bơi, bễ chứa nước, vách tầng hầm…