BestSeal AC401

Hợp chất chống thấm gốc xi măng-polymer, một thành phần

ỨNG DỤNG

Dùng chống thấm các bề mặt tường bao che, sê-nô, sân thượng, sàn toa-let, hồ bơi, bễ chứa nước, vách tầng hầm…