BestRelease WB502

Hợp chất tháo khuôn gốc nước.

ỨNG DỤNG

BestRelease WB502 dùng làm chất tách khuôn cho các loại khuôn bằng kim loại, nhựa, gỗ (cốp-pha), … trong công tác đổ bê tông.

BestRelease WB502 dùng làm chất tách khuôn cho các công tác tạo hình sản phẩm mỹ nghệ