BestProtect CN313

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông

ỨNG DỤNG

  • Bê tông nền móng, cột, đà kiềng, tường vây…nằm dưới mặt đất tiếp xúc thường xuyên với nước biển, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn…
  • Bê tông cấu kiện đúc sẵn, bê tông dự ứng lực, bê tông bờ kè, mặt cầu cảng…
  • Bê tông thường xuyên tiếp xúc với muối phòng băng…
  • Bê tông thi công trong điều kiện thời tiết lạnh.