BestGrout EP755

Vữa rót epoxy, cường độ cao, không co ngót

ỨNG DỤNG

Dùng trong các trường hợp như sau:
• Sửa chữa bề mặt bê tông, trám các lỗ hổng.
• Chèn khớp nối, gối đỡ trong các cấu kiện lắp ghép, bê tông đúc sẵn….
• Định vị bu lông neo móng máy, bệ đường ray, chèn bản mã đầu cột…