BestGrout CE775

Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng.

ỨNG DỤNG

Dùng thích hợp cho các mục đích sử dụng như sau:
• Định vị bu-lông, lắp đặt móng máy, lắp đặt bệ đường ray.
• Chèn bản mã đầu cột, các khe hở rộng, các lỗ hổng, các hốc xâm thực lớn.
• Các cấu kiện đúc sẵn đặc biệt.
• Các mố kết nối trụ cầu…