BestGrout CE575

Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng.

ỨNG DỤNG

Dùng thích hợp cho các mục đích sử dụng như sau:
• Định vị bu-lông.
• Lắp đặt móng máy.
• Lắp đặt bệ đường ray.
• Chèn đáy bản mã đầu cột.
• Các khe hở rộng.
• Các lỗ hổng lớn.
• Các hốc xâm thực lớn.
• Các cấu kiện đúc sẵn đặc biệt.
• Các mố kết nối trụ cầu…