BestFlow R355

Phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
High Range Water Reducing and Slump Retention Concrete Admixture

ỨNG DỤNG

BestFlow R355 sử dụng để sản xuất các loại bê tông như:
• Bê tông trộn sẵn, bê tông vận chuyển cự ly xa, thi công lâu dài.
• Bê tông khối lớn, bê tông thi công trong thời tiết nóng.
• Bê tông cọc nhồi, bê tông tự lèn, bê tông có mật độ cốt thép dày…