BestFlow R332

Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông

High Range Water Reducing and Set Retarding Concrete Admixture

ỨNG DỤNG

BestFlow R332 sử dụng để sản xuất các loại bê tông như:
• Bê tông trộn sẵn, bê tông vận chuyển cự ly xa, thi công lâu dài.
• Bê tông khối lớn, bê tông thi công trong thời tiết nóng.
• Bê tông cọc nhồi, bê tông tự lèn, bê tông có mật độ cốt thép dày…