BestFlow A325

Phụ gia siêu dẻo, đóng rắn nhanh cho bê tông

ỨNG DỤNG

Bê tông nền móng, cột, đà kiềng nằm dưới mặt đất.
Bê tông cấu kiện đúc sẵn, bê tông dự ứng lực…
Bê tông kết cấu mỏng, mật độ cốt thép dày.
Bê tông thi công trong điều kiện thời tiết lạnh…