BestCure SS015

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polysilicate

ỨNG DỤNG

  • Dùng thay thế nước bảo dưỡng cho bê tông ngay sau khi đổ
  • Dùng cho bê tông trong các điều kiện hay hạng mục thi công khắc nghiệt
  • Sử dụng cho các bê tông đổ khối lớn, cần được bảo dưỡng tốt, hạn chế rạn nứt bề mặt bê tông
  • Sử dụng cho các trường hợp thi công bê tông đường hầm
  • Dùng cho bê tông nền sàn cần có màu sắc bề mặt bê tông đồng đều.