Bestcem 401

Chất trợ nghiền xi măng BestCem 401 – Phụ gia công nghệ dùng cho xi măng

ỨNG DỤNG

BestCem KD401 được thiết kế đặc biệt nhằm cải thiện cường độ xi măng, hiệu quả cho cả xi măng Portland thông thường (OPC) và xi măng Portland hỗn hợp (PCB). P hù hợp với các hệ thống nghiền khác nhau.